Test post

Lúc này, nếu theme của bạn có sử dụng hàm the_excerpt() để hiển thị bản rút gọn bài viết ra trang chủ hay trang taxonomy thì nó sẽ hiển thị cái excerpt mà bạn đã viết ra thay vì tự cắt và thêm chữ read more vào.

THử cái xem nào

Barletta một theme có giao diện khá bắt mắt. Nó được thiết kế phù hợp với blog lifestyle, travel, fashion, food, and blog cá nhân. Nó tập trung vào khả năng đọc cho người dùng và hiện thị ảnh một cách tuyệt vời. Nó có bố trí 2 cột với sidebar bên phải. Có hỗ