Helen Keller, Abraham Lincoln, Luiz Inácio Lula da Silva, Stephen Hawking…-hãy tin vào những điều tưởng như không thể.

Trước đây khi đọc về Helen Keller, mình cũng có phần không  tin, đa số mọi người sẽ nghĩ rằng đấy là thêu dệt. Nhưng rất nhiều người của hiện tại đã làm được những việc như vậy. Hãy nhìn vào  Abraham Lincoln, Luiz Inácio Lula da Silva, Stephen Hawking, Jack Ma, Billgate, Steve Jobs, Harland Sanders… Họ đâu phải chỉ có 1.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *