Là ai không quan trọng, quan trọng là ở với ai.

Đi cùng ruồi thì tìm được nhà vệ sinh
Đi cùng ong thì tìm được hoa thơm
Đi cùng người giàu học cách kiếm nhiều tiền
Đi cùng ăn mày học được cách xin cơm.

 

Là ai không quan trọng, quan trọng là ở với ai.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *