Mạnh mẽ

Con người ai cũng muốn mình mạnh mẽ. Nhìn một người từng trải qua nhiều thăng trầm mà vẫn vừng vàng, mọi người đều thấy họ là người khó khuất phục. Ai cũng muốn mình mạnh mẽ nhưng phần nhiều lại k muốn trải qua những thăng trầm trong cuộc sống. Mọi thứ đều có giá của nó. Khi chấp nhận khó khăn như một cơ hội để phát triển, về mặt tâm lý đã thắng, về hành động thì đã sẵn sàng đón nhận.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *