Chúng ta không thể biết mình mạnh mẽ đến mức nào cho đến khi mạnh mẽ là lựa chọn duy nhất và là niềm vui lớn nhất

Chúng ta không thể biết mình mạnh mẽ đến mức nào cho đến khi mạnh mẽ là lựa chọn duy nhất và là niềm vui lớn nhất

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *