Month: March 2018

10 vị tướng vĩ đại nhất trong lịch sử thế giới-Cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Ông chỉ huy những chiến dịch tưởng chừng không thể thắng, đưa ra những quyết định mà có lẽ không một vị tướng nào dám thực hiện. Đặc biệt, Tướng Giáp rất giỏi khi tổ chức, bố trí những trận đánh du kích lấy ít địch nhiều. Điển hình trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Tuổi 25-30: Làm vì tiền hay đam mê? thân là đàn ông, một là làm việc, hai là làm cha, ba là làm người

So với một năm trước, năng lực nghề nghiệp của tôi đã được cải thiện đáng kể chưa? Cho dù lý thuyết hay thực hành, tôi cũng có những hiểu biết độc đáo của riêng mình? Giả sử xảy ra việc gì nằm trong phạm vi chức trách của mình, liệu tôi có thể tự mình giải