Month: October 2018

Mạnh mẽ

Con người ai cũng muốn mình mạnh mẽ. Nhìn một người từng trải qua nhiều thăng trầm mà vẫn vừng vàng, mọi người đều thấy họ là người khó khuất phục. Ai cũng muốn mình mạnh mẽ nhưng phần nhiều lại k muốn trải qua những thăng trầm trong cuộc sống. Mọi thứ đều có

Ổn định có nghĩa là từ chối sự thay đổi ở trên một mức độ nhất định nào đó, từ chối sự thay đổi có nghĩa là bạn sẽ bỏ lỡ rất rất nhiều những cơ hội vốn sẽ thuộc về bạn.

– 01 – Mới đây, Nam người bạn thân của tôi cuối cùng cũng đã xin nghỉ việc, tôi cảm thấy rất vui mừng. Công ty của cậu ấy chuẩn bị đóng cửa, đã hai tháng nay cậu ấy chỉ nhận được ¼ thu nhập, nếu không phải vì như vậy thì có lẽ cậu