Tuổi 25-30: Làm vì tiền hay đam mê? thân là đàn ông, một là làm việc, hai là làm cha, ba là làm người

So với một năm trước, năng lực nghề nghiệp của tôi đã được cải thiện đáng kể chưa? Cho dù lý thuyết hay thực hành, tôi cũng có những hiểu biết độc đáo của riêng mình? Giả sử xảy ra việc gì nằm trong phạm vi chức trách của mình, liệu tôi có thể tự mình giải